Lady Vita Nymeria Mishadottir

Vita er en siberian husky på 2,5 år. Hun er kullsøsteren til Moste og Lyanna, og har også Ask og Misha som foreldre. Hun er en vakker tispe med god størrelse.


Vita er Misha sin arvtaker her i flokken og har mye av mors temperament. Dette er mentalt svært sterke tisper som ikke lar seg pelle på nesen og mor har mer en nok med å holde henne på plassen sin. Vita oppdrar her i flokken med stor bestemthet og tydelige retningslinjer. Men har liten påvirkningskraft da Lyanna og Misha sammen kontrollerer kvinneavdelingen.


Vita er en godt bygget tispe med lang rygg som gjør at hun har meget gode bevegelser i spannet. Dette har hun fra sin far. Men hun har ikke egnet seg så godt i led fordi hun tidvis kan mangle noe på fokus. Vita er best når hun kan presse hundene foran og hun traver i over 25 kilometer i timen. Vita er svært arbeidsom og arbeider godt i selen og bruker kreftene sine både effektivt og smart


Vita er svært lydig og kontaktsøkende, men hun er også sta og egenrådig. Derfor må hun ha tydelige føringer i flokken. Hun har meget god pels, hun spiser godt og har gode poter.