Terminliste for Team-samlinger 2022

Fra høstsamlingen 2021

Vintersamling på Rørosløpet 12 – 13 februar 2022

Vårsamling 6-8 mai 2022

Høstsamling 9 – 11 september 2022